Γενικής χρήσης σήματα Ελληνικού Στρατού


Αυτό το σετ αποτελείται από δύο καρτέλες και περιέχει διάφορα γενικής χρήσης σήματα που χρησιμοποιούνται από τον ΕΣ όπως για τύπους καυσίμου, πιέσεις ελαστικών, κάνιστρα, προειδοποιητικά, κράνη, κλπ .

Τιμή 7,00€

Μπορείτε να κατεβάσετε τις έγχρωμες οδηγίες για αυτό το σετ σε μορφή αρχείου .pdf εδώ