Το ελαφρύ άρμα Μ24 σε ελληνική υπηρεσία

Το σετ περιέχει σήματα για 9 διαφορετικά άρματα Μ24.

Τιμή 4,00



Μπορείτε να κατεβάσετε τις έγχρωμες οδηγίες για αυτό το σετ σε μορφή αρχείου .pdf εδώ