Λιμενικό Σώμα AS365 N3 Aegean Dolphin

Το Λιμενικό Σώμα χρησιμοποιεί 6 ελικόπτερα AS365 N3. Σε ελληνική υπηρεσία έχουν το όνομα Aegean Dolphin και είναι βαμμένα με ανοικτό γκρι (RAL 7047) και μπλε (RAL 5012) με τις χαρακτηριστικές μπλε και λευκές διαγώνιες ρίγες του ΛΣ. Οι αριθμοί τους είναι HC-31 έως HC-36. Είναι εξοπλισμένα για διάφορες αποστολές που περιλαμβάνουν την έρευνα και διάσωση και την θαλάσσια επιτήρηση. Μπορεί να αναπαρασταθεί οποιοδήποτε από τα έξη ελικόπτερα σε οποιαδήποτε κλίμακα ζητώντας τον αντίστοιχο αριθμό κατά την παραγγελία των σημάτων.

Οι τιμές για τις πιο δημοφιλείς κλίμακες δίνονται παρακάτω.

Κλίμακα

Τιμή

1/72

3 Ευρώ

1/48

Ευρώ

1/35

Ευρώ