Αεροσκάφος PC9 αεροπορίας Εθνικής Φρουράς

Η αεροπορία της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο διέθετε αρχικά δύο αεροσκάφη PC9 με τα ονόματα "Κερύνεια" και "Αμμόχωστος". Δυστυχώς το "Αμμόχωστος" χάθηκε σε ατύχημα αλλά το "Κερύνεια" βρίσκεται ακόμη σε υπηρεσία.