Βάσεις Τακτικών Σημάτων Οχημάτων Ελληνικού Στρατού

Τα περισσότερα τεθωρακισμένα του ΕΣ έχουν σε κάθε πλευρά ένα φορέα τακτικού σήματος.  Πρόκειται για ένα πλαίσιο σχήματος ανεστραμμένου "Π"  διαστάσεων 40εκ x 40εκ το οποίο συγκρατεί τέσσερα τετράγωνα ελάσματα που φέρουν τρία σχήματα σε κόκκινο/πορτοκαλί και μωβ. Τα διακριτικά αυτά χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ασκήσεων για να διακρίνονται τα "φίλια" από τα "εχθρικά" τμήματα και οι σχηματισμοί.
Το σετ περιέχει τέσσερα ζεύγη βάσεων από ρητίνη για τα σήματα. Τα κομμάτια ρητίνης είναι αρκετά για τέσσερα οχήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα σετ LM 72008 ή LM 72008-2.

Τιμή 3,00€