Εθνική Φρουρά Land Rover 109 Στρατονομία Τμήμα Τροχαίων Ατυχημάτων


Κατά τη δεκαετία του 1980 η Εθνική Φρουρά χρησιμοποιούσε μεγάλο αριθμό οχημάτων Land Rover. Το σετ αυτό περιέχει σήματα για ένα όχημα της Στρατονομίας  που ανήκε στο Τμήμα Τροχαίων Ατυχημάτων.
Σχετικού ενδιαφέροντος είναι και το σετ σημάτων LM 35023.