Σήματα περιόδου Εμφυλίου Πολέμου

Το σετ αυτό περιέχει μεραρχιόσημα για τις II, VII, IX, XI (δύο εκδόσεις) και XV μεραρχίες, την πρώτη και την ύστερη έκδοση του σήματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων και τρεις εκδόσεις του σήματος του Πυροβολικού. Τα σήματα αυτά χρησιμοποιηθήκαν την περίοδο 1945 - 1949.