Ελληνικός Στρατός GMC CCKW 353 1946-1949

Σήματα για ένα φορτηγό GMC CCKW 353 το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Το συγκεκριμένο όχημα υπηρετούσε με την XI Μεραρχία.